Boek ALGB

Geenbriefgeheim

Geen briefgeheim. Brieven van vrijmetselaars aan hun (klein)kinderen.

Achtbare Loge Georges Beernaerts. – uitgeverij Pelckmans, 2013. – 103 p. : ill. ; 24 cm

Dit boek werd samengesteld naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de Achtbare Loge Georges Beernaerts in het Oosten Antwerpen.

Het boek is te koop aan 15 € + verzendingskosten 5 €

Te storten op rekening van “De Hefboom”: BE45 2200 3330 5489 met vermelding
GEEN BRIEFGEHEIM

Te bestellen via: secretaris@algb.eu