Communiqué

Communiqué_aanslagen_Brussel_22_03_2016_pdf_pdfCOMMUNIQUE VAN BELGISCHE MACONNIEKE OBEDIENTIES NAAR AANLEIDING VAN DE AANSLAGEN TE BRUSSEL OP 22 MAART 2016
De Belgische maçonnieke Obediënties veroordelen de laffe aanslagen van dinsdag en bieden
de nabestaanden hun oprecht medeleven aan.
We blijven ons inzetten om elke poging tot communautarisme te bestrijden. Daartoe zijn
opvoeding en onderwijs nodig die getuigen van een cultuur die open staat voor het
universele van de mens en die bijdraagt tot zelfstandige oordeelsvorming aan de hand van
onpartijdige referenties.
De tijd dringt om aan tafel te gaan zitten om met alle betrokkenen een waarachtige
opvoeding voor allen te verzekeren, de enige uitweg om iedereen een kans te geven en de
jongeren toe te laten hun verantwoordelijkheid op te nemen, hun keuzes te maken en
zelfstandig te denken.
Dit is de inzet van het ideaal van de Vrijmetselarij waarmee we in deze verscheurde wereld,
bedreigd door individualisme, verkeerd geïnterpreteerde identiteit, het verschil kunnen
maken.
We moeten vandaag samen de toenemende gevaren van het fanatisme en de intolerantie
overwinnen
Wij Vrijmetselaars, willen ons ideaal van respect, luisterbereidheid en diversiteit uitdragen.
Meer dan ooit heeft onze samenleving nood aan gewetensvrijheid. We moeten samen, wat
ook onze achtergrond of overtuiging is, ten strijde trekken tegen onbegrip en
onverdraagzaamheid en zo de krachten die haat zaaien wegwerken. Om te evolueren naar
een respectvolle en diverse maatschappij moeten we samen onze verantwoordelijkheden
nemen.
Het is geen utopie maar een langdurig project. Het moet een gemeenschappelijk streven zijn
van ons allemaal. We zijn dat de toekomstige generaties verschuldigd.

Het Grootoosten van België
De Belgische Federatie van Le Droit Humain
De Grootloge van België
De Vrouwengrootloge van België
Lithos Confederatie van Loges